Årsmøte

Årsmøte for 2021 ble gjennomført lørdag 26.mars 2022 på den digitale plattformen Teams. 
Se oversikt med dokumenter under bildet. 

 

2021/2022

Saksliste årsmøte HF 2022
Vedlegg 1: Årsmelding HF 2021
Vedlegg 2: Handlingsplan HF 2022
Vedlegg 3: Erklæring om revisjon
Vedlegg 4: Innstilling fra valgkomitéen

2020/2021

Protokoll årsmøte HF 2021
Saksliste årsmøte HF 2020
Vedlegg 1: Årsmelding HF 2020
Vedlegg 2: Handlingsplan HF 2021

2019/2020

Protokoll årsmøte HF 2020

Sakspapirer årsmøte HF 2019
Vedlegg 1: Årsmelding HJ 2019
Vedlegg 2: Årsmelding HD 2019
Vedlegg 3: Årsrapport SPREK 2019
Vedlegg 4: Årsrapport Syng Folkesang 2019
Notat fra medlemsmøte i HF 7.mars 2020

2018/2019
Protokoll årsmøte HF 2019

Sakspapirer årsmøte HF 2018
Vedlegg 1: Årsmelding HJ 2018
Vedlegg 2: Årsmelding Hedmark Danselag 2018
Vedlegg 3: Regnskap HF 2018
Vedlegg 4: Fylkessammenslåingen Innlandet

2017/2018

Protokoll årsmøte HF 2018

Regnskap HF 2017
Handlingsplan HF 2018
Valgkomiteens innstilling HF 2018

2016/2017

Protokoll årsmøte HF 2017

Årsmelding HF 2016
Regnskap 2016 og budsjett 2017
Handlingsplan HF 2017
Innkommet forslag 1 – 2016
Innkommet forslag 2 – 2016
Kontigent 2018 – årsmøte 2016

2015/2016

Protokoll årsmøte HF 2016

Årsmelding HF 2015
Regnskap HF 2015
Handlingsplan HF 2016
Innkommet sak fra styret i HF 1)
Innkommet sak fra styret i HF 2)

2014/2015

Protokoll årsmøte HF 2015

Årsmelding HF 2014
Regnskap HF 2014
Handlingsplan HF 2015