Durspill og trekkspill

Med durspill mener vi en, to og tre-radere som er vekseltonige, dvs. at det er forskjellig tone om du trekker belgen ut eller presser den inn. Dette i motsetning til det kromatiske trekkspillet som oftest har fem rader. Her har hver knapp sin egen tone.

I Hedmark har alle de ulike trekkspillene alltid vært svært populære, spesielt på flatbygdene og i den sørlige delen av fylket.

Enraderen var først ute og dukket opp i vårt distrikt allerede i 1860-åra. Senere kom både to- og tre-radere og disse durspillene hadde sin storhetstid i perioden 1880-1910. Da kom det kromatiske trekkspillet på banen, og spellmennene fikk større muligheter i og med at de hadde flere toner og tonearter å velge i. Fra århundreskiftet og utover hadde trekkspillet overtatt felas rolle som det viktigste instrumentet i dansemusikken over store deler av fylket.

Da durspillet var nytt, var det naturlig for de første enrader-spellmennene at de brukte det repertoaret de hadde, dvs. felemusikk. På den måten er mye av den gamle felemusikken blitt videreført på både durspill og trekkspill. Også de eldste bygdedansformene som springdans og polsdans ble spilt på trekkspill, men etter hvert ble repertoaret utvidet med nykomponert lokal musikk og moderne musikk både fra hovedstaden og fra utlandet. De første platene ble ei viktig melodikilde for disse spellmennene, og har vært det helt fram til i dag.

Når det gjelder kjente utøvere på durspill og trekkspill har Hedmark fylke mange dyktige å vise til. En av dem som har vært mest kjent gjennom tidene er utvilsomt Johan Elsmo (1890-1971) fra Jømna, sør for Elverum. Han begynte som de fleste andre på durspill og gikk senere over til kromatisk trekkspill. Han ble kåret til Norgesmester i 1911 og dermed begynte noen suksessfylte år for Johan Elsmo. Han spilte inn flere plater og turnerte rundt i hele Sør-Norge og holdt konserter.

En annen kjent utøver på trekkspill fra Hedmark, er Ottar E. Akre (f. 1896) fra Rendalen. Han spilte også inn flere plater og han utviklet ei trekkspillskole som gjorde han til rikskjendis.

I dag har også fylket mange kjente toraderspellmenn og trekkspillere. Tormod «Lillebror» Vassaasen, Stange, Tom W. Rustad, Sør-Odal (f. 1966), Mona Holm, Sørskogbygda, for å nevne noen av de mest kjente spellmennene vi har i dag.