Velkommen til Hedmark Folkemusikklag!

 

Hedmark folkemusikklag ble stiftet i 1983 og består i dag av 13 medlemslag, 2 aktivitetslag og rundt 250 medlemmer. Laget ble opprettet for å samle miljøet i tidligere Hedmark fylke og å være et bindeledd mellom lokallagene og FolkOrg – landsorganisasjonen for folkemusikk og folkedans. Vi er et områdelag og paraplyorganisasjonen til folkemusikkmiljøet i Hedmark.

Folkemusikk, -dans og -sang er kulturuttrykk som ikke alle vanligvis møter i hverdagen. Det er viktig for lokalsamfunnets identitet at tradisjonsmusikk som kulturuttrykk står sterkt. Vi har alle et ansvar for å videreføre den lokale immaterielle kulturarven. Dette står sentralt i bredden av kulturuttrykk samfunnet skal få ta del i. Målet vårt er derfor å styrke, ta vare på og videreføre folkemusikk-, folkedans- og sangtradisjoner i Hedmark og å være et ressurssenter for medlemslagene, kulturarbeidere, skoler, politikere og andre organisasjoner.