Rekruttering

Er du vår nye prosjektleder for rekrutteringsprosjektet SPREK!?


Oppstart
: snarest
Kontraktperiode: 1 år
Oppsigelsestid: 1 mnd. gjensidig oppsigelsesfrist
Honorar: 4 200 kr i mnd.  
Tips om kandidater tas imot til 24.mai

Vi søker ny prosjektleder for vårt rekrutteringsprosjekt med oppstart snarest. Det er et engasjement hvor man planlegger og gjennomfører aktiviteter. 

Som prosjektleder i SPREK! får man muligheten til å være kreativ og legge til rette for rekrutteringsarbeid i folkedans og folkemusikk rettet mot barn og unge. Gjennom samarbeid med de lokale miljøene får man jobbe for å lage gode rekrutteringsprosjekter som er tilpasset behovet og utgangspunktet i de ulike lokalområdene, men også samarbeide og lage helgesamlinger som gir barn og unge muligheten til å danne nye bekjentskaper på tvers av kommunene. Til nå har vi også vært opptatt av å bygge den lokale kompetansen, og jobbet for å få til instruktørkurs som også skal bidra til å stimulere til lokal aktivitet lokalt for slik å kunne bygge stabile lokalmiljøer.

Utover det å legge til rette og planlegge aktivitet, inngår søknadsskriving og rapportering som en del av jobben som prosjektleder, og det vil være en fordel å ha kjennskap til de støtteordninger som finnes og som SPREK! kan falle under. Det er også en fordel å ha god kjennskap til aktuelle instruktører og spellemenn som kan være aktuelle å benytte til kurs og helgesamlinger.

Grunnet korona-situasjonen vil programmet se noe annerledes ut enn planlagt. 

SPREK! er Hedmark folkemusikklag sitt rekrutteringsprosjekt. Vi ønsker at folkemusikken og folkedansen skal være naturlig del av fritidstilbudet i Hedmark, og ha et aktivt og levende miljø i alle kommuner, og satser derfor på å bygge opp et folkemusikk- og folkedansmiljø for barn og unge i Hedmark. Dette er et stort område, og vi har derfor besluttet å fokusere på rekrutteringsarbeid i fire kommuner i første omgang. Disse kommunene er Rendalen, Engerdal, Trysil og Elverum. Vi har også i denne omgang lagt hovedvekt på folkedansen, og ser for oss å i større grad kunne inkludere kurs i folkemusikk på sikt.

For å bygge opp miljø for barn og unge, vil vi opprette faste, mer eller mindre ukentlige tilbud innen folkedans i hver av de fire kommunene. Dette gjør vi i samarbeid med lokale ildsjeler, og satser også på å inkludere de kommunale kulturskolene for å få til gode, fruktbare samarbeid om dette. For å hjelpe til å bygge miljø i hver av kommunene, vil vi ila året også arrangere kurs for instruktører. Dette for å øke kunnskap, ferdigheter og samarbeid blant de lokale ildsjelene, da disse er vesentlige for å holde den lokale aktiviteten i gang.

I tillegg til de ukentlige, lokale øvingene, er vi opptatt av å bygge miljø på tvers av kommunegrensene. Dette ser vi på som svært viktig for at de unge skal kunne skape venner på tvers av kommunegrenser, og slik skape et levende miljø for de unge der de kan skape nye bekjentskaper med samme interesser. For å få til dette gjennomfører vi helgesamlinger 2-4 ila året hvor barn og unge fra alle de fire kommunene inviteres. Her er det også åpent for at hvem som helt innen aldersmålgruppen for helgesamlingen kan melde seg på. Disse arrangeres i samarbeid med det lokale miljøet i kommunen. På denne måten trekker vi inn frivillige fra lokalsamfunnet, eldre personer som selv er dansere og som er viktige i videreformidlingen av en lokal tradisjon. Helgesamlingene skal rullere mellom de fire kommunene. På slutten av hver av helgesamlingene holdes en liten «hentekonsert» for foreldre og foresatte, hvor deltakerne på samlingen viser noe av det de har lært og jobbet med ila helgen. For å kunne rekruttere nye dansere inn i prosjektet har vi erfart at det er viktig å oppsøke målgruppa. Derfor planlegger vi besøk på skolene i de fire kommunene hvor de får lære dans.

Har du spørsmål om rekrutteringsprosjektet, send en mail til prosjektleder Sigrid Stubsveen hit: sprek@hedmark-folkemusikklag.no

Rekrutteringsprosjektet SPREK! under Hedmark folkemusikklag og er støttet av Dextra/FolkOrg, Bergesenstiftelsen, Sparebankstiftelsen Hedmark, Norsk senter for folkemusikk og folkedans, Norsk musikkråd og Innlandet fylkeskommune.