Polka

På begynnelsen av 1800-tallet var ikke navnet vals bare knyttet til sjølve musikken og taktarten, men i like stor grad til danseteknikken, dvs. runddansingen. Vi fikk derfor valsetyper i andre taktarter. Valsen i todelt takt oppstod like etter 1800 i form av den skotske valsen. Denne type slåtter finner vi igjen i vår tradisjon under en rekke forskjellige navn. I dag blir begrepet polka brukt som et samlebegrep på valsen i 2/4 takt og den tilhørende musikken.

Det finnes en rekke lokale navn på polkaen. I Nord-Østerdalen sier de hoppvals, og det finnes navn som galopp, polkett, rister, hopser, skotsk og hamborger. Historisk sett går nok disse dansene tilbake til noe ulike danser, men senere har de stort sett smeltet sammen til en dans.

Dansen med navnet polka vokste fram fra en bøhmisk folkedans som ble lansert i Paris i 1840. Dansen ble en mote uten sidestykke og polkafeberen spredte seg vidt utenfor Paris. Det var på denne tiden de begynte å lage polkakaker og polkagriser!