Tilskudd

Innlandet musikkråd har laget en egen oversikt over søknadsordninger: sjekk den ut her
FolkOrg har laget en egen oversikt over søknadsordninger: sjekk den ut her
En oppsummering av disse to finner du under på denne siden.

Frister kan variere fra år til år, så klikk deg inn på de ulike linkene for å finne årets frist. 
Her er Innlandet musikkråd sin mal for skriving av søknader: søknadsmal
Ring oss gjerne hvis det er noe du lurer på, mobil: 948 61 794. 


Hedmark folkemusikklag
Vi støtter aktivitet, produksjon av CD/notehefter og andre prosjekter).
– Send søknaden på mail til leder@hedmark-folkemusikklag.no

Individuelle kommuner
De ulike kommunene har egne ordninger som kan støtte aktivitet.
Spør din lokale kulturmedarbeider i kommunen for å finne ut av frist og søknad. 

Tilskudd til kurs, seminar og opplæring
KOMP – Norsk musikkråd
Voksenopplæringsmidler (VO) 
Rådet for folkemusikk og folkedans – RFF
Frifond

Tilskudd til øvinger & drift
Voksenopplæringsmidler (VO) 
Momskompensasjon – (FolkOrg)
Frifond
Innlandet fylkeskommune (flere ordninger)

Tilskudd til instrument, utstyr og forbedring av lokaler
Musikkutstyrsordningen -MUO
Frifond

Tilskudd til konserter
Kulturrådet – arrangørstøtte

Tilskudd til reiser / turer
Rådet for folkemusikk og folkedans – RFF

Tilskudd til utgivelser / innspillinger
Kulturrådet – støttordning for fonograminnspillinger
Rådet for folkemusikk og folkedans – RFF
Fond for utøvande kunstnarar – FFUK

Stiftelser, fond og legat
Bergenestiftelsen
Sparebankstiftelsen
Norsk Folkemusikkfond
Grasrotandelen
Furestiftelsen

Andre ordninger
Tilskudd til integrering
Kulturrådet har også mange andre støtteordninger