Musikktradisjoner

Folkemusikkinstrument brukt i Hedmark
Innafor folkemusikken er det fela som har vært det dominerende instrumentet i Hedmark – som i resten av landet. Men andre instrumenter har også vært mye brukt, noen mer enn andre, men det er en rik instrumentaltradisjon vi har å vise til i Hedmark. Vi skal her ta for oss de ulike instrumentene og se på hvilken funksjon de hadde.

Folkemusikk i Østerdalen
Østerdalen er et stort område som folkemusikalsk sett har blitt påvirket fra svært mange områder. Folldal har i all tid hatt mye kontakt både med Gudbrandsdalen og Oppdal, og det har selvsagt satt spor etter seg i folkemusikken og -dansen. De nordligste områdene i Tolga og Os har hatt mye med Røros å gjøre og er naturlig nok påvirket av deres tradisjoner. Videre i Trysil og Engerdal er det felles tradisjoner på tvers av riksgrensen til Sverige, mens traktene rundt Elverum har felles tradisjoner med bygdene lenger sør i fylket. Dette er dermed et svært variert tradisjonsområde som knapt nok noe dalstrøk i landet kan vise til. Men noe har dette store området felles – naturen. Skogen dominerer Østerdalen – stor, gammel skog som i mange århundrer har vært livsgrunnlaget for de som har bodd her.

Folkemusikk på Hedemarken
Hedemarken er flatbygdene på østsida av Mjøsa, dvs. Stange, Hamar, Løten og Ringsaker. Disse kommunene har i all tid hatt en rik og variert musikktradisjon, noe som skyldes områdets sentrale beliggenhet i forhold til hovedstaden. Musikkimpulsene kom tidlig til Hedemarken noe som har ført til at ulike tradisjoner også har hatt lett for å bli raskt glemt p.g.a. nyere idealer.

Folkemusikk i Sør-Hedmark
Sør-Hedmark er et stort område. Det dekker Solør/Odal, Glåmdalen og Finnskogen. Dette er et område som har en svært variert tradisjon å vise til. Alt fra gamle finske sanger på Finnskogen, til nyere ensemblespill i Odalen.

Kilde musikktradisjoner: Thomas Nilssen.