Bånsuller

Denne sjangeren er kanskje like gammel som selve menneskeheten og den er utbredt over hele verden. Det er kanskje også den type folkemusikk som er mest utbredt i dag. De fleste av oss har nok sovnet inn til ei gammel voggevise, som melodiene gjerne betegnes som i dag.

Bånsullene ble oftest sunget av kvinner. Deres arbeidsområde i gamle dager hadde med blant annet dyrestell, spinning, veving og barnestell å gjøre. Kvinnene passet barna mens de arbeidet og tok naturlig fram tekstelementer som forteller mye om arbeidsfordelingen i det gamle samfunnet.

Teksten i bånsullene, eller voggevisene, er som regel svært enkel og innholdet domineres av de nære ting; mor, far, søsken, dyr osv. Melodiene er også enkle og har et relativt avgrenset toneomfang. Fordi bånsullen gjerne måtte synges flere ganger, gav den god anledning til variasjon og improvisasjon, både tekstlig og melodisk.