Vokaltradisjoner

Med vokal folkemusikk mener vi musikk som blir framført med den menneskelige stemmen. Dette er en tradisjon som spenner over et vidt område både når det gjelder innhold, form, funksjon og alder. Det som i hovedsak skiller den vokale folkemusikken fra den instrumentale, er at i vokal folkemusikk er i tillegg til melodien, teksten en viktig del. Noen unntak finnes det, for eksempel det som kalles tralling eller tulling, der en traller en dansemelodi. Her blir stemmen brukt som et instrument og musikken blir brukt å danse etter.

Når en nevner begrepet vokal folkemusikk er det mange som tenker på kveding. I dag blir kveding brukt om all vokal folkemusikk, men tidligere hadde det en mer begrenset betydning. For eksempel kunne enn kvede ei vise, mens en sang ei salme.

I dag er det vanlig å dele inn den vokale folkemusikken i ulike sjangere. Vi snakker om ballader, setermelodier, bånsuller osv. Som vi ser av navnene er det innholdet eller funksjonen til sangene som bestemmer hvilken type den hører hjemme i, sjøl om det i enkelte tilfeller kan være vanskelig å sette sangene «i bås».

Kilde vokaltradisjoner: Thomas Nilssen.