Reinlender

Navnet reinlender er som dansen opphavelig tysk: Rheinländer betyr en dans fra Rhinland. Dansen ble svært populær i Tyskland i 1850-åra og spredte seg raskt til Norge og Hedmark. Men i de finere kretser ble ikke denne dansen så populær, den var for enkel og folkelig.

I ei dansebok fra 1882 skriver forfatteren en anmerkning om reinlenderen: «NB. Rheinländer har før kun været at se paa mindre fashonable Steder; men da den i senere Tid har faaet Indpas i de bedste Kredse, har Forf. troet at burde tage den med.»

Reinlenderen har vært en populær dans i hele Hedmark, og vi finner mange eksempler på dansen både i skrevne notebøker og i levende spellmannstradisjon.