Lur

Luren har først og fremst vært et funksjonsinstrument, knyttet til seterdrifta. Luren er et svært gammelt instrument, og den eldste luren vi kjenner ble funnet sammen med Oseberg-skipet (datert ca. 850).

Luren ble brukt som et signal- og skremmeinstrument på setra. Det var først og fremst budeiene som brukte luren, og de kunne blåse i den for bl.a. å skremme rovdyr fra å ta dyrene. Videre kunne de spille signaler som var tiltenkt for eksempel budeia på nabosetra. De hadde flere ulike signaler som hadde hver sin spesielle betydning. For eksempel kunne ei budeie ved hjelp av en lur spørre om nabobudeia ville komme på besøk om kvelden.

Luren har vært et svært utbredt instrument nesten helt fram til vår tid, og C.A.Gottlund forteller at han en morgen (ca. 1820) kunne høre hele 50 lurblåsere på Finnskogen.